MAŁY ARCHITEKT

grafik

czwartek:
godz. 16.10-17.00 I GR
godz. 17.10-18.00 II GR
dzieci 3-9 lat

opłata: 90zł / 72zł* msc

Urszula Siwińska

Nauczyciel Architektury

Architektura dla dzieci

“Mały Architekt”

Czy da się połączyć matematykę z plastyką i architekturą? Oczywiście! Szczególnie na naszych zajęciach “Mały Architekt”. Podczas zajęć dzieci nie tylko poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące architektury oraz szeroko rozumianego projektowania. Pobudzą także wyobraźnię przestrzenną oraz rozwiną umiejętności logicznego myślenia. Na zajęciach nie zabraknie radosnej, ekspresyjnej twórczości, a także możliwości uzewnętrznienia swoich emocji.

Zajęcia prowadzi Urszula Siwińska. W przygodzie projektowej doświadczyła różnych dziedzin projektowania. Zawodowo skupiła się na projektowaniu przestrzeni. Od 2006 roku prowadzi samodzielną praktykę projektową, opracowując projekty dla władz samorządów terytorialnych. Uważa, że praca architekta-urbanisty jest niezmiernie ciekawa, bo łączy wiele dziedzin i jest nie lada krzyżówką. Najmilsze dla niej są chwile spędzone z rodziną, z dziećmi – z pędzlami, śrubami, puszkami, „tonąc” w kartonach i pudełkach. Lubi dzielić się wiedzą i przebywać z małymi twórcami.

#

program

– nabywanie świadomości przestrzeni

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– rozwijanie twórczego myślenia

– przygotowywanie dużych form przestrzennych

– sklejanie modeli, składanie origami

– majsterkowanie

– tworzenie prac inspirowanych metodą Reggio Emilia

– recycling art

– mnóstwo szalonej, twórczej zabawy