MAŁY ARCHITEKT

grafik

czwartek:
godz. 16.10-17.00
dzieci 3-9 lat

opłata: 90zł / 72zł* msc

Architektura dla dzieci

“Mały Architekt”

Czy da się połączyć matematykę z plastyką i architekturą? Oczywiście! Szczególnie na naszych zajęciach “Mały Architekt”. Podczas zajęć dzieci nie tylko poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące architektury oraz szeroko rozumianego projektowania. Pobudzą także wyobraźnię przestrzenną oraz rozwiną umiejętności logicznego myślenia. Na zajęciach nie zabraknie radosnej, ekspresyjnej twórczości, a także możliwości uzewnętrznienia swoich emocji.

 

#

program

– nabywanie świadomości przestrzeni

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– rozwijanie twórczego myślenia

– przygotowywanie dużych form przestrzennych

– sklejanie modeli, składanie origami

– majsterkowanie

– tworzenie prac inspirowanych metodą Reggio Emilia

– recycling art

– mnóstwo szalonej, twórczej zabawy