INFORMACJE

WAKACJE Z CERAMIKĄ

Cykl letnich warsztatów twórczych dla dzieci w wieku 4-12 lat

 

Półkolonie (dzieci 6-12 lat)

Warsztaty (dzieci 4-12 lat)

Terminy:

I tydzień: 23.07-27.07.2018

II tydzień: 30.07-3.08.2018

III tydzień: 6.08-10.08.2018

Godziny:

7:30-17:00

Godziny:

9:00-12:30

Program:

7:30-9:00: zbieranie się dzieci

9:00-9:30: poranny krąg

9:30-12:30: warsztaty twórcze

12:30-13:00: obiad

13:00-15:00: gry i zabawy na świeżym powietrzu

15:00-17:00: odbiór dzieci

Program:

9:00-9:30: poranny krąg

9:30-12:30: warsztaty twórcze

Dzieci powinny mieć ze sobą obuwie na zmianę i ubranie, które może ulec zniszczeniu. Prosimy również o zaopatrzenie dzieci w śniadaniówki i butelki z wodą.

Opłata:

475 zł (jeden tydzień-5 dni)

380 zł – uczniowie Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola Montessori

Opłata:

275 zł (jeden tydzień-5 dni)

220 zł – uczniowie Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola Montessori

Koszt warsztatów obejmuje obiad, ubezpieczenie oraz wszelkie potrzebne materiały i wypał prac, które stają się własnością autora.

Koszt warsztatów obejmuje wszelkie potrzebne materiały i wypał prac, które stają się własnością autora